Blog

Aktuelt, Nyheter

General Carl Gustav Armfeldts herjinger – markeringer i Holtålen

I 2018 er det 300 år siden general Carl Gustav Armfeldts herjinger og sitt mislykkede forsøk på å innta Trondheim. På sitt tilbaketog til Sverige la general Carl Gustav Armfeldt og hans soldater vegen opp Gauldalen, og gjennom Haltdalen og Aunegrenda i vår kommune. Deres opphold i vår kommune gjorde store skader og satte et betydelig preg på menneskene under og etter oppholdet.

Disse hendelsene har Holtålen kommune tenkt å markere – i samarbeid med lag/foreninger og næringsliv. Markeringene starter allerede til helga med Bukkhåmmårrennet og historiske skiaktiviteter i Ålen skisenter. Vi har laget en egen side over arrangementene. Den som vil bli oppdatert med nye supplerende opplysninger og aktiviteter underveis i året.

Se oversikten med å klikke deg inn her…

X