Blog

Aktuelt, Nyheter

Fugleinfluensa i Norge – Trøndelag og Innlandet er høyrisikoområde

Mattilsynet har gått ut med diverse info om utbrudd av fugleinfluensa, og om diverse tiltak for å hindre spredning blant ville fugler og til fjørfehold.

Trøndelag og Innlandet er høyrisikoområde

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/

 

Registrering av hobbyhøns:
Portforbud

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet

 

Informasjon til jegere:
Stopp i jakta på en rekke arter

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/informasjon_til_jegere.41433

 

X