Blog

Aktuelt, Nyheter

Fôrsituasjonen i fjellregionen

På grunn av tørken har fôrsituasjonen blitt prekær flere steder i fjellregionen. Det oppfordres til å nytte alt av dyrkaareal til vinterfôrråd for å berge dyrebesetninger gjennom kommende høst/vinter. Det oppfordres til å ta i bruk alt av dyrkaareal, også ledige arealer. Fór av ulike kvaliteter må nå prøves berget. Er du grunneier med slike areal, prøv å ta kontakt med en aktiv gårdbruker i nærheten slik at høsting kan gjennomføres. Er du gårdbruker ta kontakt med grunneiere som kan ha areal som kan nyttes til fôr. Kanskje kan det ennå bli både en og to slåtter også på disse. Alle monner drar, og noen vil helt sikkert kunne benytte fôret i løpet av høst/vinter.

Håper mange kan bidra til å få høsta så mye areal som mulig nå!

Ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning dersom du lurer på noe. Tlf. 62 47 03 00 eller postmottak@os.kommune.no

X