Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Ferdigstilt «Byggeskikkveileder – bygninger i seterlandskap»

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er nå ferdigstilt.

Veilederen vil også kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle kommunene.

Les veilederen her…

 

X