Blog

Aktuelt, Nyheter

Ekstraordinært plantetilskudd på kr 1,30 pr. plante for all vårplanting i 2020.

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Ved planting gjennomført av Nortømmer, Allskog og SB-skog utbetales tilskuddet direkte til aktøren. Tilskuddet utbetales til skogeier ved planting i egen skog, eller skogeier administrerer plantinga selv. Tilskuddet utbetales automatisk når vanlig søknad om utbetaling fra skogfond leveres inn.

For skogeiere som planter selv, skal søknad være mottatt av kommunen senest 1. september 2020. Søknader etter denne dato mister det ekstraordinære tilskuddet.

For å lese mer, trykk her

X