Blog

Aktuelt, Nyheter

Arealbarometer for Holtålen – Areal egnet for matproduksjon

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk.

Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten.

Les mer hos NIBIO her…

X