Blog

Aktuelt, Nyheter

Arbeidet med å skifte ut gammel pvc hovedledning bak Haltdalen oppvekstsenter er i full gang

Ny hovedledning av Pe, samt kummer i samme materiale skal sikre en sikker vannforsyning i årene som kommer.
Nyanlegget bygges med en forventet levetid på minst 150 år!
X