Blog

Aktuelt, Nyheter

Åpningstider Kommunehuset

Holtålen kommune følger regjeringens tiltak og anbefalinger og holder derfor kommunehuset stengt for besøkende, da ansatte fortsatt oppfordres til å ha mest mulig hjemmekontor.

Det vil være mulig å gjøre avtaler og gjennomføre mindre møter.

Kommunehuset holdes fysisk stengt for besøkende fram til 16. april.

Telefontiden blir som normalt mellom 09.00 og 15.00 alle hverdager.  (tlf.: 72 41 76 00)

 

Regjeringens tiltak og anbefalinger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Andre relevante linker:

Regler for arrangementer, samlinger og aktiviteter:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Covid-19-forskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

X