Blog

Aktuelt, Nyheter

Ålen senter er til salgs!

EiendomsMegler 1 Næringseiendom er engasjert av eierne av Ålen Senter AS for å bistå med salg av Ålentorget beliggende i Ålen sentrum i Holtålen kommune.

Eiendommen ble ferdigstilt i 1988. Eiendommen ble rammet av flomskade i august 2011. Etter dette ble eiendommen noe ombygd og totalrehabilitert i 2012.

Eiendommens totale bygningsareal er oppgitt til å være ca 2300 kvm fordelt på 2. plan, hvorav 1. etasje utgjør ca 1774 kvm og 2. etasje (kontordel) ca 526 kvm.

Arealet må betraktes som ca-areal og er gjengitt iht bygningsopplysninger i eiendomsmatrikkel som er mottatt fra Holtålen kommune.

Eiendommens leietakere er bl.a. Holtålen Kirkelige Fellesråd, Holtålen kommune, SpareBank 1 SMN m.fl.

Les mer her…

Ålen senter

X