Daily Archives: 7. Oktober 2020

Holtålen kommune minner om at fristen for å sende inn kandidater til årets kulturpris og kulturstipend er søndag 11. oktober 2020. Les mer HER!

Klikk her for å lese videre

Formannskapet  behandlet  i møte 06.10.2020 sak 129/20. Følgende vedtak ble fattet: Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn i tiden 06.10.2020 – 26.10.2020. Planen kan sees på kommunens hjemmeside, Coop Haltdalen, Coop Ålen, og Holtålen folkebibliotek. Evt. innspill sendes epost@holtalen.kommune.no innen 26. oktober 2020.

Klikk her for å lese videre

X