Kirke

Søndag 31. mai åpner kirkedørene igjen. Vi feirer gudstjeneste i Haltdalen kirke kl 11.00. Gudstjenesten er åpen for alle, med en plassbegrensning på 50 personer. Velkommen til kirke.

Klikk her for å lese videre

Gudstjenester i april og mai: Biskopen har inntil videre stanset alle offentlige, åpne gudstjenester i Nidaros bispedømme, ut fra smittevernhensynet. Denne suspensjonen av «vanlig drift» vurderes fortløpende, Antall tilstede i kirken ved begravelser, dåp og vielser: Inntil 50 personer inkludert kirkens betjening hvis lokalet er stort nok til å ivareta smittevernhensyn. To meter mellom enkeltpersoner […]

Klikk her for å lese videre

X