Heldøgns omsorgsboliger

Heldøgns omsorgsboliger

Heldøgns omsorgsboliger er omsorgsboliger spesielt tilpasset beboere med demens.  Omsorgsboligene er heldøgns bemannet.   Vi har 16 omsorgsboliger totalt, 8 i hver etasje.

SIST OPPDATERT: 09.01. 2023 - 11:50

Heldøgns omsorgsboliger er en avdeling tilrettelagt for personer med demens. Heldøgns omsorgsboliger ligger i tilknytning til Holtålen sykehjem og avdelingen stod ferdig i november 2019.   Omgivelsene i omsorgsboligene gjør at det er enkelt å orientere seg, og gir økt trygghet for beboerne. Alle beboerne har egne rom og bad. Det er felles stue og kjøkken.

Hele avdelingen er utstyrt av moderne velferdsteknologi, pasientvarslingsanlegg og med låsesystem som kan tilgangsstyres. Dette gjør at det er mulig å begrense at beboere ikke skal kunne komme inn på rom hvor andre bor, og det er mulighet til forsterket skjerming.

Avdelingen har både sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere/ hjelpepleiere, studenter og ufaglærte.   Vi jobber alle i et tverrfaglig team og sammen gjør vi hverdagen til beboerne til et godt og trygt sted å være.

Pårørendeforeninga

Foreninga er felles med Holtålen Sykehjem

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder

Lillian Skogås Ravlo

Tlf.: 912 49 861

lillian.ravlo@holtalen.kommune.no

Vakttelefon gruppe grønn (1.etg):

Tlf.: 908 48 799

Vakttelefon gruppe gul (2.etg):

Tlf.:  976 94 658

X