Dagaktivitet

Dagaktivitetstilbud

Huskestua dagsenter, et dagsentertilbud for hjemmeboende med hukommelsesvansker.

Dagsenteret har åpent tirsdager og fredager fra 09.30 – 15.00 med tilholdssted i ergoterapilokalene i sokkelen på sykehjemmet.

SIST OPPDATERT: 28.04. 2020 - 16:39

Formålet med dagsenteret er:

  1. Å avlaste pårørende
  2. Bidra til at den som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette skjer gjennom aktivisering fysisk, psykisk og sosialt slik at funksjonsnivå kan vedlikeholdes eller bedres. Deltagelse på dagsenteret gjør også at en har støtte i omgivelsene og gir struktur i hverdagen og gjennom uka.

Dagsenteret har 2 ansatte og maks 6 brukere. Det inngår frokost og middag samt organisert transport, og er ellers lagt opp til sosialt samvær og aktiviteter ut fra brukernes ønsker og behov. Dette kan være turer ut, diverse spill, kjøkkenaktiviteter, kafèbesøk, m.m. Fysioterapeut har gruppetrim tirsdager.

Kontaktinformasjon:

Skulle du tenke at dette er noe for deg eller dine, ta kontakt med hukommelsesteamet eller fastlege, hvorpå du kan søke om plass og det ut fra en faglig vurdering vil bli fattet vedtak.

X