Syn- og hørselskontakt

SIST OPPDATERT: 09.10. 2018 - 16:23

Syns- og hørselskontakt samarbeider nært med NAV Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler som kan kompensere for syns- og hørselstap.
Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler man kan få på utlån fra NAV via begrunnet søknad, i tillegg har kommunen også en del hjelpemidler til korttidsutlån.
Hjelpemidlene skal avhjelpe nødvendige gjøremål i hverdagen og bidra til at man selvstendig mestrer aktiviteter på best mulig måte.

 

Merk at høreapparat ikke går under kategorien teknisk hjelpemiddel og må skaffes via lege og audiograf.

Skal det søkes om et synshjelpemiddel bør «fersk» visus, dvs. synsstyrke foreligge.

 

Har du spørsmål eller behov for råd/veiledning, eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om syns- eller hørselstekniske hjelpemidler er du velkommen til å ta kontakt.

Helse og omsorg

Ergoterapeut Anita Engan er Holtålen kommunes syns- og hørselskontakt.

Tlf.: 415 05 103

E-post: anita.engan@holtalen.kommune.no

X