Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er BPA? Brukerstyrt personlig assistanse. Ved å følge denne linken kan du lese informasjon fra helsedirektoratet.

SIST OPPDATERT: 04.10. 2021 - 10:57

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

Målgrupper er bl.a.

  • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester
  • Personer med psykisk utviklingshemning
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

 

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse.

For barn under 18 år søkes det til Koordinerende team for barn og unge, helsetjenesten. Er du over 18 år søkes det til vedtaksteam i pleie-og omsorgstjenesten.  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak.
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon:

Søkere under 18 år:

Enhetsleder Helse

Tove Hegseth

Tlf 90111083

tove.hegseth@holtalen.kommune.no

 

Søkere over 18 år:

Enhetsleder Pleie og omsorg
Ann Mari Grønli
Telefon 72 41 76 10
ann.mari.gronli@holtalen.kommune.no

X