Kulturskolesatser

Kulturskolesatser

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 02.05. 2018 - 13:04

Kulturskolesatser 2018

Vedtatt i kommunestyremøte 14.12.2017

Skolepengesatsene i Kulturskolen pr. kalenderår

 

Enkeltime

For 1. elevplass

  • 2 625,-
 Gruppe

 

2500,-

Familiemoderasjon for 2. elevplass

  • 1 969,-
 

1 875,-

Fra og med 3. elevplass

  • 1 313,-
 

1 250,-

Instrumentleie

  • 320,-

Kopiavgift (gjelder fag som ikke bruker egne lærebøker)

  • 45,-

Materiell (Biledkunst)

  • 170,-
  • Nye elever får malerskrin og pensler som blir fakturert i tillegg til semster avgiften

Semesteravgifter og leiesatser for instrumenter fastsettes hvert år av kommunestyret.

X