Kulturskolesatser

Kulturskolesatser

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 16.01. 2022 - 13:09

Kulturskolesatser 2022

Vedtatt i kommunestyremøte 15.12.2021

Skolepengesatsene i Kulturskolen er pr. kalenderår

For 1. elevplass

  • 2 920,-
 

 

 

Familiemoderasjon for 2. elevplass

  • 2 190,-
 

 

Fra og med 3. elevplass

  • 1 460,-
 

 

Instrumentleie

  • 400,-

Kopiavgift (gjelder fag som ikke bruker egne lærebøker)

  • 40,-

Materiell (Biledkunst)

  • 400,-
  • Nye elever får malerskrin som blir fakturert i tillegg til semester avgiften

Semesteravgifter og leiesatser for instrumenter fastsettes hvert år av kommunestyret.

X