Kulturskolesatser

Kulturskolesatser

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 04.01. 2023 - 09:15

Kulturskolesatser 2023

Vedtatt i kommunestyremøte 15.12.2022

Skolepengesatsene i Kulturskolen er pr. kalenderår

For 1. elevplass

  • 3 000,-

Familie / flerfagsmoderasjon for 2. elevplass, 25 %

  • 2 250,-

Familie / flerfagsmoderasjon fra og med 3. elevplass, 50 %

  • 1 500,-

For voksne (fra 19 år, fastpris)

  • 4 000,-

Instrumentleie

  • 400,-

Kopiavgift (gjelder fag som ikke bruker egne lærebøker)

  • 40,-

Materiell (Tegning og maling)

  • 500,-
  • Nye elever får malerskrin som blir fakturert i tillegg til semester avgiften

Semesteravgifter og leiesatser for instrumenter fastsettes hvert år av kommunestyret.

X