Archives

Formannskapet  behandlet  i møte 06.10.2020 sak 129/20. Følgende vedtak ble fattet: Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn i tiden 06.10.2020 – 26.10.2020. Planen kan sees på kommunens hjemmeside, Coop Haltdalen, Coop Ålen, og Holtålen folkebibliotek. Evt. innspill sendes epost@holtalen.kommune.no innen 26. oktober 2020.

Klikk her for å lese videre

INFORMASJON FRA HOLTÅLEN LEGEKONTOR Vi må fremdeles følge smitteverntiltak for å bekjempe korona. Derfor må vi sammen med dere utover høsten fortsette å ta forhåndsregler. Legekontoret skal være en trygg plass for de som trenger det. Kun pasienter med timeavtale kan komme inn på legekontoret. ALLE henvendelser skal skje på telefon ,724 17660. Det gjelder […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sak 127/17 å legge Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021 til offentlig ettersyn i tiden 24.11.17 – 08.12.17.   Eventuelle merknader sendes innen 08.12.17 til epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen

Klikk her for å lese videre

X