Archives

Gauldalsløypa er nå åpen for vanlig kjøring igjen. Det er delvis manglende skilting langs Gauldalsløypa. Vi venter på skilt. Studer løypa på kart før dere drar på tur.     ÅPNINGSTIDER 2019 1. januar– 22. april 2019 Dagåpent fra kl. 08:00 – 23:00 GEBYR IHHT. HOLTÅLEN KOMMUNES GEBYRREGULATIV Gauldalsløypa Dagskort kr    250,- Sesongkort kr  […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sak 127/17 å legge Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021 til offentlig ettersyn i tiden 24.11.17 – 08.12.17.   Eventuelle merknader sendes innen 08.12.17 til epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen

Klikk her for å lese videre

X