Daily Archives: 2. Juni 2022

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer, i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse GTK og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Målet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen. Kunnskapen blir, sammen med andre geologiske og geofysiske data, brukt […]

Klikk her for å lese videre

X