Stortings- og fylkestingsvalg 2013

Stortings- og fylkestingsvalg 2013

Valg avholdes annenhvert år.

Høsten 2017 er det sametingsvalg og stortingsvalg.

SIST OPPDATERT: 09.05. 2017 - 14:22

STORTINGSVALGET 2017

Valgdagen er fastsatt til mandag 11. september 2017.

På denne siden vil det etterhvert komme mer informasjon om valget.

Tidligstemmegivning

Mer informasjon vil komme etterhvert.

Står du i manntallet?

Mer informasjon vil komme etterhvert.

Forhåndsstemmegivning

Mer informasjon vil komme etterhvert.

Stemme hjemme

Her kommer mer informasjon etterhvert

Her kan du stemme

Mer informasjon vil komme etterhvert.

Godkjente valglister

Mer informasjon vil komme etter hvert.

VALGRESULTATER – HOLTÅLEN KOMMUNE

Her vil valgresultatet i Holtålen kommune legges inn så snart de foreligger.

KONTAKTINFORMASJON:

Servicetorget
Bakkavegen 1
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 00
epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstid:
08.00 – 15.00

Ordfører Jan Håvard Refsethås
Kommunehuset
Tlf. 72 41 76 07
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

 

X