Postliste

Postliste

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse.

SIST OPPDATERT: 26.01. 2017 - 16:29

Postliste

Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling, samt andre offentlige saker. Velg ønsket dato og deretter inngående eller utgående postliste.

Postlistene blir publisert 2 dager etter at posten er registrert.
Utgående dokumenter kan leses direkte fra postlista og inngående dokumenter kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

Postlistene blir liggende ute på hjemmesida i 3 måneder.X