Postliste

Postliste

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse.

SIST OPPDATERT: 20.01. 2022 - 08:39

Postliste

Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling, samt andre offentlige saker. Velg ønsket dato og deretter inngående eller utgående postliste.

Postlistene blir publisert dagen etter at posten er registrert.
Utgående dokumenter kan leses direkte fra postlista og inngående dokumenter kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

Dersom det skulle være et dokument som av tekniske årsaker ikke kan sees, kan du be om innsynsbegjæring her….

Postlistene blir liggende ute på hjemmesida i 3 måneder.X