Postliste midlertidig

Postliste

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse.

SIST OPPDATERT: 03.11. 2022 - 18:08
Postliste
Grunnet overgang til nytt arkivsystem, vil du finne en link for postliste før 01.11.2022 og en link for postliste etter 01.11.2022
All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i aviser eller på nett. Holtålen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, skal disse sendes i brevs form, og ikke på e-post. E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

X