Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du oversikt over ansatte i Holtålen kommune, fordelt på stab, enheter og avdelinger. Oppføringen gjelder de som har kontortelefon, kommunal mobiltelefon eller er kontaktperson for en avdeling.

SIST OPPDATERT: 12.06. 2018 - 10:04

Ansatte i kommunen

Her finner du en oversikt over ansatte i Holtålen kommune, som har en kontortelefon, kommunal mobiltelefon eller er kontaktperson mot en avdeling. Oversikten er fordelt enhetsvis.

Rådmann

72 41 76 08 / 958 01 658

Ass. rådmann

72 41 76 09 / 924 93 446

Rådmannens stab

Økonomisjef

72 41 76 33

Avd. leder Serviceenheten

72 41 76 06

Plan- og miljøsjef

72 41 76 35

IT-leder

995 84 326

Avd. ing. Byggesak

72 41 76 28

Personalrådgiver

72 41 76 37

Ordfører

Ordfører

72 41 76 07 / 482 76 499

Varaordfører

976 88 336

Servicetorg

Avd. leder Serviceenheten

72 41 76 06

Konsulent

72 41 76 25

Konsulent

72 41 76 24

Konsulent

72 41 76 02

Konsulent

72 41 76 36

IT-enheten

IT-leder

995 84 326

Lærling

958 94 756

Lærling

958 94 755

Kultur og næring

Enhetsleder Kultur og næring

72 41 76 11 / 950 66 677

Kulturkonsulent

72 41 76 68

Kulturarbeider

72 41 76 17 / 958 44 974

Kommunalteknikk

Enhetsleder Kommunalteknikk/ Avd. ing. VA

72 41 76 23 / 951 21 265

Formann Kommunalteknikk

958 29 004

Vakttelefon

Beredskapstelefon Kommunalteknikk (Hovstrøa)

958 29 002

VA-koordinator

913 36 497

Bygningsdrift, eiendom, eiendomsskatt

Enhetsleder Bygningsdrift/ saksbehandler e-skatt

72 41 76 30

Vaktmester

Vaktmester Holtålen sykehjem

72 41 76 92 / 954 14 607, 908 35 155

Vaktmester

Vaktmester Hov skole

72 41 76 45 / 476 64 190

Vaktmester

Vaktmester Haltdalen oppvekstsenter

Ledende renholder

72 41 76 13 / 953 69 667

Helse

Ledende helsesøster, Helsestasjon

72 41 76 96 / 917 40 547

Helsesøster, Helsestasjon

72 41 76 66 / 917 40 548

Fysioterapeut, Fysioterapi

72 41 76 70

Fysioterapeut, Fysioterapi

72 41 76 69

Ergoterapeut, Ergoterapi

72 41 76 81 / 415 05 103

Legekontoret

Sentralbord

72 41 76 60

Utenom arbeidstid, legevakt

Legevakt

116117  /  Akutt 113

Holtålen sykehjem, Hjemmetjeneste, Psykisk helse og Kjøkken

Enhetsleder Pleie og omsorg

72 41 76 10 / 482 80 997

Avdelingsleder Holtålen sykehjem

72 41 76 73

Avdelingsleder Hjemmetjenesten

72 41 76 83

Avdelingsleder Psykisk helse/ funksjonshemmede

951 47 972

Avdelingsleder Kjøkken

72 41 76 78 / 476 05 671

Sekretær PRO-tjenesten

72 41 76 91 / 481 43 385

Leder Hukommelsesteam

916 98 374

Bibliotek

Enhetsleder

72 41 76 20

Flyktningtjenesten

Enhetsleder Flyktningtjenesten

72 41 76 09 / 924 93 446

Flyktningkonsulent

72 41 76 52 / 917 86 901

Flyktningkonsulent

468 82 647

Leder voksenopplæringen

480 74 295

Elvland natur- og kulturbarnehage

Enhetsleder/ styrer Elvland natur- og kulturbarnehage

72 41 55 24

Barnehagerådgiver

72 41 79 95

Haltdalen oppvekstsenter

Enhetsleder/ rektor Haltdalen oppvekstsenter

72 41 63 64

Fagleder Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage

72 41 64 00 / 917 41 086

Hov skole og SFO

Enhetsleder/ rektor Hov skole

72 41 76 41

Ass. rektor Hov skole

00 00 00 00

Kontor Hov skole, sentralbord

72 41 76 40

Kulturskole

Enhetsleder kulturskole

72 41 76 50 / 472 73 929

Interkommunalt regnskapskontor

Leder for felles regnskapskontor Røros, Os og Holtålen

418 62 688

Fellestelefon

Regnskapskontor Røros, Os og Holtålen

90 66 79 22

X
X