Blog

Personvernombud

Randi A. Aasenhus er ansatt som personvernombud for kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Du finner henne i Servicekontoret på Rådhuset på Støren.

Ved lovendringen etter Personvernforordningen fra EU (GDPR), ble alle kommuner pålagt å ha et personvernombud. Personvernombudet er ansatt i kommunen og skal veilede og gi råd i arbeidet med personopplysninger i virksomheten, men det er også innbyggernes ombud og står til din disposisjon.

Du kan ta kontakt med personvernombudet, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie sog om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre ombudet om dine rettigheter eller om innsyn i dine personopplysninger.

Kontakt Randi A. Aasenhus  på

e-post: randi.aasenhus@midtre-gauldal.kommune.no

tlf: 72403000

X