Blog

Den lave ledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av januar var 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt ledig.

Dette tilsvarer 5357 personer, mens 2322 personer er registrert som delvis ledige. I tillegg er antallet arbeidssøkere på tiltak redusert til 1296 personer, som utgjør en nedgang på -13 prosent siden januar i fjor.

I landet samlet sett er det 2,6 prosent helt ledige.

I Holtålen var det registrert 17 helt ledige, noe som tilsvarer 1,7 % av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 5 personer siden januar 2018.

Blant de bransjene som sysselsetter flest, har ingeniør og IKT størst ledighetsnedgang, med -27 prosent. Deretter følger industrien, med -13 prosent, og kontorarbeid med -11 prosent. Bygg og anlegg har flest antall ledige – 686 arbeidssøkere – omtrent samme nivå som for ett år siden. Innenfor butikk og salgsarbeid har ledigheten økt med 7 prosent, som utgjør 44 flere ledige.

1 av 5 ledige er under 24 år
Ledigheten har gått ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper med unntak av personer i alderen 19 til 24 år. I denne gruppen er det totalt 1075 helt ledige, 154 flere enn for ett år siden.

– Selv om 1 av 5 arbeidssøkere i Trøndelag er 24 år eller yngre, må vi huske på at gruppa er sammensatt. For mange er nok jobbmulighetene gode, for arbeidskraftbehovet er stort flere steder i regionen. Spesielt innenfor bygg og anlegg, og havbruksnæringa vil det være stor etterspørsel i lang tid framover, og da særlig med tanke på faglærte, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Flere sommerjobber utlyst
I januar ble det meldt inn 4064 ledige stillinger til NAV, fire prosent flere enn for ett år siden. En del av utlysningene gjelder sesonghjelp og ferievikarer for sommeren, blant annet innenfor reiselivsnæringen, helsesektoren, i industrien og flere andre bransjer.

– Sommerjobb er en kjempegod mulighet for å få prøvd seg i et yrke, vise hva man kan og skaffe seg viktig jobberfaring. De fleste ansetter sommervikarene sine nå og fram mot slutten av mars, og da gjelder det å sette seg inn i mulighetene og søke i tide, sier Wigum.

Mange arbeidsgivere lyser imidlertid ikke ut sommerjobber, men rekrutterer via nettverk eller ved at arbeidssøkere tar direkte kontakt.

– Derfor kan det være lurt å kontakte bedriften eller virksomheten du har lyst til å jobbe for, spørre om de trenger sommerhjelp, og slik kanskje få muligheten til å fortelle hva du eventuelt kan gjøre for dem, sier Wigum.

Se jobbsøkertips for deg som er ung og har lite arbeidserfaring

X