Blog

Kulturmidler

Søknad om kulturmidler sendes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.
Søknadsfrist er 30. april 2021.

Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Siri Hegseth.
Telefon: 958 94 784
E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

X