Blog

Nyheter

Brannbilen kom til Elvland natur- og kulturbarnehage!

Holtålen Brann- og redning stiller opp.

 

Den årlige brannvernuka er i gang i Elvland barnehage. I tradisjon tro, og til stor begeistring for både liten og stor, kom brannbilen på besøk. Alle som vil får prøve å sitte på en runde rundt i Ålen og alle barn får sin egen brannhjelm. Det er mye «brom-brom», «bæ-bu» og slukking av brann blant de entusiastiske barna, og man kan lett spore inntrykkene man sitter igjen med i leken i tiden etter.

På barnehagen fortsetter vi med fokus på brann- og brannforebyggende tiltak, samt førstehjelp denne perioden. Målet er å gi barna kjennskap til hva man kan gjøre for å forebygge brann, hva man kan gjøre hvis det eventuelt brenner eller hva man kan gjøre om noen er ute for en ulykke og skader seg. Vi øver også på evakuering av barnehagen i tilfelle brann.

X