Blog

Kirke

Åpning av kirkedørene igjen

Kirkene i Haltdalen

Søndag 31. mai åpner kirkedørene igjen. Vi feirer gudstjeneste i Haltdalen kirke kl 11.00.
Gudstjenesten er åpen for alle, med en plassbegrensning på 50 personer. Velkommen til kirke.

X