Blog

Fysioterapi, Nyheter

Nytt fra fysio: Forsterkede smitteverntiltak

Fom 14/2 gjelder fortsatt forsterkede smitteverntiltak – FHI`s råd for helsevirksomheter med én til én kontakt. Dette innebærer følgende:

«Råd ved oppmøte:
– Pasienter og ledsagere å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten og at det legges til rette for 1 meter avstand i venterom og andre oppholdsrom, der det er mulig.

– Alle pasienter bør gjennomføre håndhygiene.»

Vi har spritdispenser og munnbind ved inngansdør, og ønsker at du bruker munnbind ved konsultasjon på kontor og behandlingsrom. På treningssalen er munnbind ikke nødvendig, men hold avstand til andre.

Ved nyoppstått luftveisinfeksjon ønsker vi fortsatt at du holder deg hjemme.

Ellers er det verdt å nevne at fysioterapiavdelingen har til enhver tid oppdaterte interne retningslinjer for hygiene, renhold og avfall.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/en-til-en-helsetjenester/

 

X