Fagområder

Fagområder

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 14.05. 2020 - 16:19

Organisering og innhold

Musikk

Kulturskolens musikkelever får opplæring både individuelt og i grupper.
Undervisningstilbudet i musikk omfatter:
– Instrumental-/vokalopplæring i flere sjangrer
– Samspill
– Lytting
– Skaping og gjenskaping
– Musikkteknologi
– Konserter og opptredener

Dans

Dans er et lagarbeid. Derfor får kulturskolens danseelever opplæring i grupper. Undervisningstilbudet i dans omfatter:
– Kunstdans, som bl.a. kan omfatte klassisk ballett, moderne ballett og dans, jazzballett og etnisk dans
– Dans med rot i ungdomskulturen
– Opptredener

Billedkunst

Opplæringa har et praktisk utgangspunkt hvor elevenes egenutvikling står sentralt. Undervisningstilbudet består av:
– Skapende arbeid innenfor tegning og maling
– Materialteknikk og materialbruk
– Teknikk og redskapsbruk
– Utstilling, presentasjon og formidling

Fagplan - Musikk

Under arbeid

Fagplan - Dans

Under arbeid

Fagplan - Billedkunst

Under arbeid

X