Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Barnehage, Nyheter

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage – frist 18.06.2018

barnehage

Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.

Se lenke for mer informasjon:

reduksjon i foreldrebetaling barnehageåret 2018-2019 gratis kjernetid

 

X