Archives

Veiledningssentrene har startet et nytt tilbud for barn, unge og unge voksne – en chatt som heter UngSnakk. Tilbudet er landsomfattende og et faglig tilbud som betjenes av ansatte på sentrene. Ansatte har god kompetanse på målgruppen. UngSnakk ligger på ungsnakk-chat-med-oss   og www.ung.no.  

Klikk her for å lese videre

SPILLEMIDLER 2022 Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2022 er satt til den 1. november 2021. I år er dette en absolutt frist. Da må søknaden være innsendt, og være komplett/i orden. Søknader som ikke tilfredsstiller dette eller kommer for sent inn vil bli avvist og henvist til ny søknad i 2023. Evt. spørsmål […]

Klikk her for å lese videre

• I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. • I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Det er nå  åpnet for å søke på disse ordningene, les mer om denne ordninga her

Klikk her for å lese videre

X