Archives

Ved utgangen av september er det 4 502 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 50 flere enn for ett år siden, som utgjør en økning på 1 prosent. Totalt er 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Antallet arbeidssøkere i tiltak har samtidig gått ned med 355 personer, som tilsvarer en reduksjon på 29 prosent. Dette gjør at ledigheten brutto har gått ned og er nå på 2,4 […]

Klikk her for å lese videre

X