Archives

Arbeidsmarkedet i Trøndelag er i medvind – må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lave ledighetstall. •  Netto arbeidsledigheten i desember er på 1,9 prosent i Trøndelag. •  Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 5 893. •  Bruttoledighet er 2,5 prosent i Trøndelag. For landet ligger bruttoledigheten på […]

Klikk her for å lese videre

Målrettet samarbeid mellom NAV, arbeidsgivere og leger har ført Trøndelag på toppen i bruken av gradert sykemelding. Det legemeldte sykefraværet var 5,4 prosent i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,8 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Sykefraværet gikk noe mer ned […]

Klikk her for å lese videre

X