Archives

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var sykefraværet i Trøndelag 5,8 prosent, det samme som landet. Det er en nedgang på 1,1 prosent fra samme kvartal i 2017. I Holtålen har sykefraværet gått ned fra 5,8 % til 5,1 %, en reduksjon på 12,5 %. På Røros har sykefraværet gått opp 13,5 % fra 4,1 […]

Klikk her for å lese videre

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien. I Holtålen var det 18 helt ledige ved utgangen av mai. Det utgjør 1,8 % av […]

Klikk her for å lese videre

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 var sykefraværet i Trøndelag 5,6 prosent. Fraværet holder seg stabilt sammenlignet med samme kvartal i 2016. Mens sykefraværet holder seg stabilt i Trøndelag, er det en økning i landet for øvrig. Finnmark har det høyeste fraværet med 6,4 prosent, mens Oslo ligger nederst med 4,5 prosent. I det følgende […]

Klikk her for å lese videre

X
X