Archives

Ledigheten fortsetter å synke utover høsten. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktoberledigheten som er registrert noen gang. – Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi er nå på nivå med mai og juni, hvor vi også hadde en rekordlav ledighet […]

Klikk her for å lese videre

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,1 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Det er mer enn seks prosent lavere enn samme kvartal i 2017. Sykefraværet i Trøndelag ligger litt over landsgjennomsnittet, men samtidig er nedgangen større en gjennomsnittet. – Sykefraværet går ned i to av tre kommuner i Trøndelag og det er spesielt gledelig å […]

Klikk her for å lese videre

Ved utgangen av første halvår er 10,4 prosent av befolkningen i Trøndelag (18-67 år) uføretrygdet. Det er en økning på 1,5 prosent eller 465 personer fra i fjor. Økningen er noe mindre enn i landet for øvrig, hvor antallet uføretrygdede økte med 3,2 prosent. Til sammen er om lag 30 500 trøndere uføre. Nær en […]

Klikk her for å lese videre

X