Archives

Trykk her for å lese.

Klikk her for å lese videre

Fristen for å søke om spillemidler for 2021 er satt til 15. nov. 2020. De som planlegger å søke bes ta kontakt med kommunen. For øvrig er det elektronisk utfylling av søknaden – via nettstedet www.idrettsanlegg.no og linken søknadsskjema.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer. Disse finner du ved å klikke HER. Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke. Søknadsfristen er 15. oktober 2020, og søknaden sendes til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller per e-post med adressen; epost@holtalen.kommune.no.

Klikk her for å lese videre

Kveli Rånes Bremseths nye show, Lenge Leve, fremføres i Rallaren i Hovet fredag 2. oktober. Tidspunkt: kl. 19.00. Allerede bestilte billetter til forestillingen den 21. april kan benyttes den 2. oktober. Nye billetter bestilles ved å klikke HER.

Klikk her for å lese videre

Åse Ingeborg Borgos holdt et kunnskapsrikt og engasjerende foredrag om demens. Denne høsten arrangerer Hukommelsesteamet i Holtålen pårørendeskole. Dette er åpent for alle som ønsker å vite mer om demens. Den 10.september møttes over 30 personer i Rallaren for å høre lege Åse Ingeborg Borgos fortelle om demenssykdommen. På torsdag kommer Roger Santhokie og snakker […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Påvist harepest i store deler av Trøndelag – Ikke drikk vann fra elver, bekker og små vann. Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Det er svært viktig å ta visse forholdsregler. Om harepest Tularemi […]

Klikk her for å lese videre

Arbeidet med mobiltelefonmasta som skal settes opp på Skarvan, ved Øyungen, i Holtålen kommune har god fremdrift – en er i rute ift. fremdriftsplanen. Slik som det ser ut per i dag så regner vi med at mobiltelefonmasta settes i drift i første del av oktober måned. Selv om strøm, hytte og mast snart vil […]

Klikk her for å lese videre

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mandag 7. sept. befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder for å bli kjent i verneområdene i Forollhogna i Midtre Gauldal kommune. Befaringen avsluttes med styremøte ca. kl. 16.30 på garden Nyrønningen i Storbudalen. Link til  møteinnkalling med saksdokumenter her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/Nyheter/Befaring-og-mote-i-Budalen-for-nasjonalparkstyret/

Klikk her for å lese videre

Årets kvote er på 1 voksent hanndyr, 6 voksne hunndyr, 6 spissbukk og 6 kalver. Flere bukker vil bli tildelt etter hvert som det felles 3 dyr av andre kategorier. Felling rapporteres umidelbart til 41915453. Der det tildeles kort til enkeltjegere må valdleder videreformidle informasjon om restkvote. Skadeskyting varsles kommunen på 93087688 eller til representant […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

 

Klikk her for å lese videre

Klikk her for se.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har mottatt 1 381 141 kr i ekstraordinært tilskudd til sitt kommunale næringsfond. Midlene kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), via Trøndelag fylkeskommune, som en del av krisepakken til næringslivet ifbm. Covid 19. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen […]

Klikk her for å lese videre

Trykk her for å se.

Klikk her for å lese videre

Krisesenteret for Orkdal og omegn søker etter ny medarbeider, miljøarbeider i 100% stilling   Trykk her for å lese annonsen.

Klikk her for å lese videre

Oppunder fjellbandet nr. 1 2020 kan du nå få kjøpt følgende steder; Kommunehuset i Ålen, Coop butikkene i Ålen, Haltdalen og Bjørgen. Prix butikkene i Tydal og Selbu. Amneus bokhandel på Røros og Norli bokhandel på Støren – samt i Trondheim sentrum. Bladet koster 190 kr. God lesning!

Klikk her for å lese videre

Holtålen Kommune har behov for støttekontakter for barn og ungdom opptil 18 år. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv. Hva er en støttekontakt? Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten er den […]

Klikk her for å lese videre

NTE tilbyr nå husstander i Haltdalen sentrum bredbånd. Bredbåndet, som tilbys over fiberoptisk nett, leverer fremtidens tjenester med symmetriske hastigheter opp til 1000 Mbps. I tillegg kan du få en av landets beste tv-løsning, og andre digitale tjenester. For at utbyggingen skal kunne realiseres så må 80 % av husstandene i området inngå avtale. Det […]

Klikk her for å lese videre

Malmvegen 709, Ålen. Sentralt i Ålen. Pris kan avtales. Kontakt Stein H. Angen for mer info. Tlf.: 47400724

Klikk her for å lese videre

Åpningstider servicetorget Mandag, onsdag og fredag fra kl 10:00 -15:00 Publikum må fortsatt ringe 72417600 for å avtale timer med saksbehandler.

Klikk her for å lese videre

På grunn av arbeid på hovedvannledning ved Haltdalen oppvekstsenter fredag 19 juni, vil Haugavegen bli periodisk stengt denne dagen. Arbeidet starter ca klokken 0900, og fortsetter ut dagen. Det vil bli etablert midlertidig omkjøring i krysset mot grøt. Vegen vil ikke være farbar fra ca 0900, og fram til midlertidig omkjøring er etablert. Vi minner […]

Klikk her for å lese videre

Før jul i år skal FIAS kåre årets matredder, og både privatpersoner og bedrifter inviteres til å delta.  I forbindelse med den nye sorteringsordningen, der Fjellregionen for første gang skal sortere ut matavfall og FIAS skal gjenvinne det, settes søkelyset på å redde spiselig mat fra matavfallsdunken. Hva er en matredder? En matredder er en som […]

Klikk her for å lese videre

4. klasse var på kjempefin tur til Rogne i dag. Flinke og blide elever.   

Klikk her for å lese videre

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tungpusthet bes fremdeles om å ta kontakt med Holtålen legekontor på telefon for vurdering og evt. testing for Covid-19. Ytterligere praktisk informasjon om dette får pasienten via telefon 72 41 76 60. Les mer: Holtålen Kommune følger smittevernrådene til folkehelseinstituttet om Covid-19. Har du symptomer […]

Klikk her for å lese videre

BOKBAD i Rallaren, Hovet, torsdag 18. juni kl 19:00

Klikk her for å lese videre

Vi oppfordrer til at besøk foregår utendørs, så lenge helsetilstand og vær tillater det. Alle avtaler om besøk skal gjøres med ansvarsvakt, og avtales per telefon dagen i forkant. Besøk på helg skal være avklart senest fredag kl. 15:00. For besøk gjelder følgende retningslinjer: Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd: • Utføre håndhygiene […]

Klikk her for å lese videre

Søndag 31. mai åpner kirkedørene igjen. Vi feirer gudstjeneste i Haltdalen kirke kl 11.00. Gudstjenesten er åpen for alle, med en plassbegrensning på 50 personer. Velkommen til kirke.

Klikk her for å lese videre

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsskjema og mer om […]

Klikk her for å lese videre

Fra 15.05.20 er Jordmor og Helsesykepleier tilbake i lokalene på Helsestasjonen igjen. Dette er vi veldig glade for! Antall konsultasjoner ved helsestasjonen vil gradvis øke men, det vil ta noe tid før vi får tatt igjen utsatte konsultasjoner 0-5 år. Men, alle vil nå etter hvert få timeinnkalling. Vi håper samtidig at dere som bruker […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Velkommen tilbake alle elever! Skolene har forberedt seg godt og har utnyttet alle rom på sine skoler. Hov skole har tatt i bruk både Rallaren og Messa til sine elever. Bussene går som vanlig, elevene må huske å holde avstand. Skriv til foreldre og foresatte er sendt til alle via læringsplattformen Zokrates. Hov skole Mandag […]

Klikk her for å lese videre

Servicetorget åpner for publikum tirsdag 05.05.20. Åpningstid: mandag (ikke 04.05), tirsdag og fredag fra kl 10.00 -15.00. Publikum må fortsatt ringe å bestille time med saksbehandler på forhånd.

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen gjenåpner for aktivitet mandag 04. mai. Det er gjort tilpasninger som er i samsvar med kravene som følge av Koronapandemien, følger rådene fra staten, og er utarbeidet detaljerte retningslinjer for kulturskolens aktiviteter i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Det er sendt eget skriv til alle elever og foresatte. For å begrense smitte under en kontrollert […]

Klikk her for å lese videre

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Ved planting gjennomført av Nortømmer, Allskog og SB-skog utbetales tilskuddet direkte til aktøren. Tilskuddet utbetales til skogeier ved planting i egen skog, eller skogeier administrerer plantinga selv. Tilskuddet utbetales automatisk når vanlig søknad om utbetaling fra skogfond leveres inn. For skogeiere som planter selv, skal søknad […]

Klikk her for å lese videre

Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kurset retter seg mot nye plantører, men passer også for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet. Kurset gjennomføres i løpet av 2-3 timer på PC, nettbrett eller mobiltelefon og avsluttes med en test som du må bestå […]

Klikk her for å lese videre

Gudstjenester i april og mai: Biskopen har inntil videre stanset alle offentlige, åpne gudstjenester i Nidaros bispedømme, ut fra smittevernhensynet. Denne suspensjonen av «vanlig drift» vurderes fortløpende, Antall tilstede i kirken ved begravelser, dåp og vielser: Inntil 50 personer inkludert kirkens betjening hvis lokalet er stort nok til å ivareta smittevernhensyn. To meter mellom enkeltpersoner […]

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnytt her.

Klikk her for å lese videre

Barna som er på skolen i dag har laget påskekylling. Flinke og kreative barn.

Klikk her for å lese videre

Kirkekontoret er stengt for besøk på ubestemt tid. Gudstjenester er foreløpig avlyst til over påske. Konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt, nærmere informasjon om dette kommer når situasjonen er mer avklart Kontakt med kirkekontoret: Ansatte er på kontoret enkelte dager mellom 10.00 og 14.00, og tar telefonen, men hjemmekontor brukes i den grad det er mulig. Kirkevergen kan […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med i dag 16. mars, stenger NAV Røros, Os og Holtålen for drop in. Ved behov for kontakt med lokalt kontor kan vi kontaktes på følgende telefonnummer: 41274869 41276752 46906249 Telefonene vil være betjent mellom 09.00- 15.00 Skal du levere søknader eller andre papirer, ber vi deg bruke postkassen ved inngangen på vårt […]

Klikk her for å lese videre

For en tid siden ble det lagt ut noen bilder fra 2.klasse som laget fuglekasser. De henger nå hjemme hos elevene, samt at vi har hengt opp en kasse utenfor klasseromsvinduet vårt. Mandag flyttet to kjøttmeiser inn, Pipp og Popp 😊 Vi gleder oss til å følge dem utover.

Klikk her for å lese videre

Det er pr i dag ikke påvist smitte i Holtålen Kommune. Holtålen Kommune velger å gjøre mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset. Krisestaben gav derfor sin beslutning til tiltakene som er iverksatt med øyeblikkelig virkning tom 27. Mars. Vi må påberegnes at tiltakene kan vare over en lengre periode: Elvland barnehage, Haltdalen […]

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnytt her.

Klikk her for å lese videre

Nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Oversikt over de nye medlemmene med vara finner du på nasjonalparkstyrets nettsider. Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg skjer i styremøte onsdag 4.mars 2020. Møte i nasjonalparkstyret onsdag 4.mars 2020 Møteinnkalling og saksdokumenter til styremøtet finner du her. Møtet holdes […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen er pilotkommune i nasjonalt samarbeid om samfunnsplanlegging i de minste kommunene Torsdag 27. februar besøkte Kompetansesenter for distriktsutvikling – Distriktssenteret, Ruralis, og Trøndelag fylkeskommune Holtålen. Holtålen er en av seks norske distriktskommuner som er valgt ut til å være med i et forskningssamarbeid om å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen. God planlegging er […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 13.12.2018 i sak 45/18 retaksering av alle eiendommer med virkning fra og med skatteåret 2020. I møte 19.12.2019 vedtok kommunestyret i sak 66/19 at promillesats for næringseiendommer settes til 7 promille, og at promillesats for bolig/fritid/landbruk settes til 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 27.02.2020 nye takster for […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert informasjon fra norske helsemyndigheter finner du på Folkehelseinstituttes hjemmesider: • Om koronaviruset https://www.fhi.no/ Kommuneoverlege i Røros kommune, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, ønsker å gi følgende råd dersom du skulle mistenke smitte: Ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker koronasmitte. Du bør: • Ringe fastlegen din • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på […]

Klikk her for å lese videre

Røros/ Holtålen kommune forvalter fra 2020 ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag (og i enkelte tilfeller enkeltbrukere) til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Søknadsfristen er 15. mars 2020. Søknaden leveres via […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese vedtaket.

Klikk her for å lese videre

Cirkel K- Leieavtale Ålen Frosta Bobil & Caravan AS og Cirkel K Norge har i dag signert leiekontrakt for Cirkel K anlegget i Ålen. Dette vil bety at det ikke lengre vil være Cirkel K tradisjonell bensinstasjon i lokalene i form av drift via ett oljeselskap. Frosta Bobil & Caravan AS kommer til å ha […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bruker å sende ut informasjonsbrev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen) gjennom året. Her følger info-brevet vi har sendt ut til vinterferien. Klikk her for å lese nyhetsbrevet.

Klikk her for å lese videre

2.klasse har hatt om fugler i naturfag etter jul. I dag fikk vi hjelp til å lage egne fuglkasser som vi kan henge opp i et tre hjemme. Takk til Svein Ingebrigt Finland for god hjelp.

Klikk her for å lese videre

Varsling Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). Slik kan du varsle om kritikkverdige forhold: Trykk her Det finnes ingen formkrav til selve framstillingen av et varsel. Varsling kan gjøres muntlig og skriftlig. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at du varsler skriftlig. Veiledning for […]

Klikk her for å lese videre

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 3. august 2020. Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene. De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad. Søknadsfrist innen 01.03.20 Informasjon om søkeprosessen og søknadskjema finnes på hjemmesiden til Holtålen kommune: Trykk her Søknaden må sendes […]

Klikk her for å lese videre

Til høsten endrer vi hvordan vi henter avfallet hos deg. Din husstand får utdelt fire dunker i løpet av sommeren. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli fullt når dere får fire dunker hver. Du kan jo prate med naboen om å dele dunk. Hvem er naboen du vil dele […]

Klikk her for å lese videre

I forrige sesong avslo kommunen de som søkte om tillatelse til å kjøre snøscooter fra området Nøra mm over Flya og til fritidsbolig ol. I Gauldalen, med begrunnelse at et ønske om å ha « dobbelt» løyve, dvs. både fra Målåsetra og Flya ikke var ønskelig bl.a for å redusere antall tillatelser, og at de […]

Klikk her for å lese videre

Produksjon av lokalmat. Kompetanse- og nettverksarrangement   Les programmet her

Klikk her for å lese videre

Røde Kors «Ferie for alle» inviterer til følgende opphold vinteren 2020: Uke 8 : Vinterferie – Familieopphold Patrusli gård, Tydal 17. – 21. februar. Søknadsfrist 15.januar. Uke 15: Påskeferie – familieopphold Patrusli gård, Tydal 07 – 11. april. Søknadsfrist 28.februar. -Et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi I Norge lever 95 000 barn i […]

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnyheter for desember 2019  her !

Klikk her for å lese videre

Helligdager gir endret hentedag for avfall i jula. Sjekk når avfallet hentes hos deg på https://www.fias.no/nyheter/endrede-hentedager-i-jula/

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Vi har fortsatt midler på bok i kommunen til å gi tilskudd til skogkultur. Det er flere som har fått utført planting i år, som enda ikke har søkt. Det er gode tilskuddsordninger i skogbruket, og alle tilrås til å søke om utbetaling av skogfond og tilskudd. Det minnes også om at bruk av skogfond […]

Klikk her for å lese videre

Filmen «Hendelser i Holtålen- bak avisoverskriftene» vises igjen under Kulturvukku – tirsdag den 5. november kl. 19.00. Billettsalg ved «døra». Inngangsbillett 150 kr.

Klikk her for å lese videre

Under Storhelg i Hovet fikk Knut Hage tildelt kongens fortjenstmedalje av Ordfører Jan Håvard Refsethås. Dette bl.a. på grunn av sitt store engasjement og innsats for bl.a. korps og musikklivet i kommunen. En meget fortjent oppmerksomhet som ble særledes tatt godt imot. Holtålen kommune stiller seg bak dette, og gratulerer Knut Hage så mye med […]

Klikk her for å lese videre

Kulturprisen for 2019 ble delt ut under Storhelg i Hovet. Kulturprisen ble tildelt Einar Gjærevold – utdelt av ordfører Refsethås. Her følger ordfører sin opplesning under tildelingen; Vinneren er bosatt utenfor kommunen, men har på ingen måte glemt heimbygda og heimkommunen sin. Han ble født i 1961, og vokste opp i Ålen. Hele sitt liv […]

Klikk her for å lese videre

Kulturstipendet for 2019 ble delt ut under Storhelg i Hovet. Kulturstipendet ble tildelt Ina Lundereng Vårhus – utdelt av ordfører Refsethås. Her følger ordfører sin opplesning under tildelingen; Prisen i år går til en ung og lovende utøver – som har hatt en flott utvikling og framgang innen sin sjanger. Vedkommende har stått på og arbeidet […]

Klikk her for å lese videre

Juryen har hatt en krevende og vanskelig oppgave med å velge ut beste stand innenfor «kategorien» bedrifter/næringsliv. Etter å ha vurdert alle de mange og gode standene så falt valget på Atelier Fjellpryd. Begrunnelse; Blomster er i seg selv vakkert og gir trivsel. Standen gir inntrykk av godt faglig handverk med kreativitet og kjærlighet. Det […]

Klikk her for å lese videre

Juryen har hatt en krevende og vanskelig oppgave med å velge ut beste stand innenfor «kategorien» lag/foreninger. Etter å ha vurdert alle de mange og gode standene så falt valget på Holtålen turforening Begrunnelse; Interessant og viktig for både kommunens innbyggere og hytte- og fritidsboende. Informativ stand med mange dyktige formidlere. Informasjon både muntlig, på papir […]

Klikk her for å lese videre

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer. – Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag er det premiere i Hovet i Ålen på filmen Hendelser i Holtålen med undertittelen «Bak avisoverskriftene.   – Filmen tar utgangspunkt i noen hendelser som har satt dype spor i bygda, både på godt og vondt, sier Marit Manfredsdotter i Fakta Film AS som har produsert dokumentaren. Under Storhelg i Hovet for tre år […]

Klikk her for å lese videre

Klikker du HER så finner du bedriftene og lag/foreningene som kommer til å ha stand under årets Storhelg i Hovet. Håper du besøker dem ila. helga!

Klikk her for å lese videre

Berit Aas Aune Berit stiftet turngruppa i Haltdalen i 1986. Fra 1986 til 1989 var hun både leder og hovedtrener. Fra 1990-1993 var hun trener for flere partier. I 1991 og 1993 var hun trener og leder for HIL ved ungdommens Landturnstevnet. Fra 1996 og til 2011 var hun trener for ulike turnpartier. Med Berit […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer (disse finner du på kommunens hjemmeside). Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober.

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg har elevene på ungdomstrinnet ved Hov skole hatt mye fokus på valg og demokrati. Gjennom bruk av lærebøker og et digitalt spill, har de lært hvordan en kommune fungerer og hva slags oppgaver den har. I tillegg har elevene lært hvordan valget foregår rent praktisk. Videre har elevene […]

Klikk her for å lese videre

Nordpåutstillingen 2019 Årets kunstner er Lisbeth Skranes. kl 13.00: -Offisiell åpning ved Olve Morken,enhetsleder for Kultur og Næring,Holtålen Kommune. -Minikonsert ved Dag Bårdstu og Eirin Ulleberg Bårdstu. Salg av kaffe og kaker. Gratis inngang. Nordpåsuppe serveres i spisestuen,15.00-16.00 190,- Nå utvider vi tilbudet i Kulturlåven med utstillinger. Først ut er billedkunstner Lisbeth Skranes. Har du […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av politireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å sytematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Poltikontakten er det daglige kontaktledd med kommunene og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid.   Poltioverbetjent Stein Bjørnli er til daglig å treffe ved Røros lensmannskontor unntatt på onsdager da han blir å treffe […]

Klikk her for å lese videre

Invitasjon! Samlingen passer for deg som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglige. påfyll samt muligheten for erfaringsdeling med andre tilbyder.   Tid: Tirsdag 15. Oktober og Onsdag 16. Oktober Sted: Scandic Hell, Værnes   Klikk her for å se hele programmet!

Klikk her for å lese videre

Fristen for å søke om spillemidler for 2020 er satt til 15. nov. 2019. De som planlegger å søke bes ta kontakt med kommunen. For øvrig er det elektronisk utfylling av søknaden – via nettstedet www.idrettsanlegg.no og linken søknadsskjema.

Klikk her for å lese videre

Sted: Mære landbruksskole Tid: Fra mandag 23. september 2019 kl. 09.00 Til tirsdag 24. september 2019 kl. 15.00 Påmeldingsfrist: Lørdag 7. september 2019 kl. 00.00 Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og […]

Klikk her for å lese videre

Hukommelsesteamet i Holtålen invitere til filmkveld En kritikerrost dokumentarfilm om Siri, som fikk demens-diagnosen i en alder av 38 år. Hun bor nå på en institusjon, mens ektemannen må fortsette hverdagslivet hun egentlig skulle være en større del av. Minnene bringer på mange måter oss mennesker sammen. Hva skjer med relasjonene når minnene forsvinner?   […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune er en del av Uthusprosjektet. I den forbindelse så ønsker vi å realisere tiltak også i vår kommune. Kommunen ber derfor om innspill fra hjemmelshavere som har aktuelle objekter, og som i utgangspunktet er mindre kostnadskrevende tiltak. Hjemmelshaver må ta 20% av de totale kostnadene. De som ønsker å komme i betraktning må […]

Klikk her for å lese videre

X