Trosopplæring

TROSOPPLÆRING

Trosopplæringsutvalget i Holtålen deler ut 1 og 2 års hilsen siden dåpen, 4 og 6 års bok i en gudstjeneste og arrangerer Tårnagentene og LysVåken i kirken. Konfirmasjon ligger som eget tema i kirkemenyen.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2021 - 12:48

LYSVÅKEN

Trosopplæringsutvalget i samarbeid med menighetsrådene i Holtålen kommune arrangerer hver høst LysVåken for 11-åringene i kommunen. Her får barna utforske kirkebygget og overnatte inne i kirka. Påmelding skjer til Ålen kirkekontor.

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Tårnagentene

Trosopplæringsutvalget i samarbeid med menighetsrådene i Holtålen kommune arrangerer fra 2020 Tårnagentene for 8-åringene i kommunen. Her får barna utforske hele kirkebygget helt opp til klokketårnet og leke detektiver.

6 års bok

Siden 2016 har menighetsrådene i samarbeid med trosopplæringsutvalget delt ut 6 års bok til alle 6 åringene i kommunen. Dette gjøres enten i en felles gudstjeneste i Haltdalen eller Ålen kirke annet hvert år eller i gudstjenester for hver menighet.
Innbydelser sendes i posten fra kirkekontoret.

4 års bok

Hvert høst deler menighetsrådene i samarbeid med trosopplæringsutvalget ut Min kirkebok, 4 års boka til alle 4-åringene i Holtålen kommune i en gudstjeneste i menighetens kirke. Innbydelser sendes i posten fra kirkekontoret.

2 års hilsen

Hver høst deler menighetsrådene i samarbeid med trosopplæringsutvalget ut en 2 års hilsen siden dåpen gave til alle de som er døpt i Holtålen kommunes kirker og kapell. Både for fastboende og utenbygds boende. Utdelingen skjer i en gudstjeneste. Innbydelser sendes i posten fra kirkekontoret.

1 års hilsen

Hver høst deler menighetsrådene i samarbeid med trosopplæringsutvalget ut en 1 års hilsen siden dåpen gave til alle de som er døpt i Holtålen kommunes kirker og kapell. Både til fastboende og utenbygds boende. Utdelingen skjer i en gudstjeneste. Innbydelser sendes i posten fra kirkekontoret.

Trosopplæring

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Leder: Helge Aasen
Mob: 41603532
helge.aasen@gauldalen.no

 

TROSOPPLÆRINGSMEDHJELPERE:

Ane Thyvold Ranøien

Mob: 90890313

Solveig Margrete Grønli Blanco
Mob: 91792335

X