Kirkegård

Kirkegård

I Holtålen kommune har vi 4 kirkegårder. Ved Hessdalen kirke, ved Ålen kirke, ved Haltdalen kirke og den gamle kirkegården i Haltdalen ved gammelgården.

SIST OPPDATERT: 18.05. 2020 - 14:35
PRISER

PRISER

KIRKEGÅRDSDUGNADER

2020:

HALTDALEN KIRKEGÅRD
Mandag 25. mai
Kaffeservering fra kl 15.00

ÅLEN KIRKEGÅRD
Onsdag 20. mai
Kaffeservering.

HESSDALEN KIRKEGÅRD

KONTAKTINFORMASJON

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330
sekreter.holtalen@gauldalen.no
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

X