Kirkegård

Kirkegård

I Holtålen kommune har vi 4 kirkegårder. Ved Hessdalen kirke, ved Ålen kirke, ved Haltdalen kirke og den gamle kirkegården i Haltdalen ved gammelgården.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2021 - 12:56
PRISER

PRISER

KIRKEGÅRDSDUGNADER

2021:

HALTDALEN KIRKEGÅRD

ÅLEN KIRKEGÅRD

HESSDALEN KIRKEGÅRD

KONTAKTINFORMASJON

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330
sekreter.holtalen@gauldalen.no
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

X