Kirkegård

Kirkegård

I Holtålen kommune har vi 4 kirkegårder. Ved Hessdalen kirke, ved Ålen kirke, ved Haltdalen kirke og den gamle kirkegården i Haltdalen ved gammelgården.

SIST OPPDATERT: 24.04. 2018 - 14:07
PRISER

PRISER

KIRKEGÅRDSDUGNADER

HALTDALEN KIRKEGÅRD

Mandag 7. mai kl 15.00

ÅLEN KIRKEGÅRD

Onsdag 9. mai kl 14.00

HESSDALEN KIRKEGÅRD

Mandag 14. mai kl 17.00

KONTAKTINFORMASJON

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330
sekreter.holtalen@gauldalen.no
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

X