Kirkegård

Kirkegård

I Holtålen kommune har vi 4 kirkegårder. Ved Hessdalen kirke, ved Ålen kirke, ved Haltdalen kirke og den gamle kirkegården i Haltdalen ved gammelgården.

SIST OPPDATERT: 25.11. 2021 - 08:16
PRISER

PRISER

KIRKEGÅRDSDUGNADER

2022:

HALTDALEN KIRKEGÅRD:

ÅLEN KIRKEGÅRD:

HESSDALEN KIRKEGÅRD:

KONTAKTINFORMASJON

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330
sekreter.holtalen@gauldalen.no
kirkeverge.holtalen@gauldalen.no
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

X