Blog

Aktuelt, Nyheter

Vil du bidra ved å stå på en beredskapsliste?

Korona-viruset kan skape økt press på våre pleie og omsorgstjenester. På grunn av økt press på sykehusene må kommunen trolig regne med å ta hånd om flere utskrevne pasienter tidligere enn forventet. Vi ønsker derfor å etablere en base av fagfolk og andre som vi kan ha i bakhånd hvis korona-epidemien vedvarer. Vi ber derfor om at de av kommunens innbyggere som ikke allerede er i tjeneste, og som kan tenke seg å bidra ved å stå på en beredskapsliste om å melde seg til:
Holtålen kommune, v/Katrine Ustad tlf. 476 07 362, e-post: katrine.ustad@holtalen.kommune.no

X