Blog

Aktuelt, Nyheter

Viktig informasjon til husdyrprodusenter som søker om å få fradelt tomt

DERSOM DU

• driver husdyrproduksjon
• søker kommunen om å fradele tomt
• planlegger å etablere husdyrproduksjon på den utskilte tomten

er det viktig at du er oppmerksom på at tett samarbeid mellom to eller flere foretak kan få konsekvenser etter produksjonstilskudd- og husdyrkonsesjonsregelverket.

Les Landbruksdirektoratets info her….

X
X