Blog

Aktuelt, Nyheter

Vi søker sykepleier i minimum 80% fast stilling

Fast stilling i Holtålen kommune pt. Holtålen sykehjem, ledig fra 01.08.23

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%
Turnus D/A. Langvakter hver 6.helg er en mulighet om ønskelig. Alternativt hver 3.helg normalvakter

Krav til søker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Relevant praksis.
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.
• God kompetanse i bruk av digitale arbeidsverktøy. Til stillingen ligger det superbrukerrolle i journalsystemet Helseplattformen.
• Kvalitetsarbeid som innebærer NOKLUS-arbeid og oppdatering av prosedyrer og rutiner i Compilo
• Førerkort for bil
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Rekrutteringstillegg kr 25.000
• Medlemskap i KLP
• Samarbeid med sykepleiere ved hjemmetjeneste og Heldøgns omsorgsboliger for bistand til faglige vurderinger og oppgaver på kveld/helg.

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes, tlf 94140331

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis

Søk på stillingen her!

Søknadsfrist 11.06.2023

X