Blog

Aktuelt, Nyheter, Skole

Velkommen til nytt skoleår ved Hov skole!

Mandag 17.august begynner alle elevene på skolen igjen.

Sommerferien er over og vi håper at alle har hatt en fin ferie!!

Skolen åpner på gult nivå, så klassene blir delt inn i faste lekegrupper i friminuttene.

For at skolen skal ha kontroll på treffpunktene kan ikke elevene komme til skolen før kl. 08.20.

Hver klasse har sitt oppmøtested på skolegården og lærer er ute for å ta imot klassen.

 

Vi gleder oss til å se dere igjen!

Hold avstand  – Hold sammen

X