Blog

Aktuelt, Nyheter

Vedtatt trase for rekreasjonskjøring med snøscooter – Gauldalsløypa

Kommunestyret vedtok trase for rekreasjonskjøring med snøscooter – Gauldalsløypa i sak 11/18 den 14.06.2018.

Vedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Eventuell klage må innen 20.08.2018 framsettes skriftlig til epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

X