Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

Vedtatt omregulering for «Riksveg 30/Åsenplassen»

Klagefrist 18.12.2017

Kommunestyret vedtok omregulering for «Riksveg 30/Åsenplassen» reg.plan nr. 54 i sak 42/17 den 02.11.2017. Reguleringsplan nr. 107

Vedtatt plan består av

Eventuell klage må innen 18.12.2017 framsettes skriftlig til:
epost@holtalen.kommune.no
eller
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

X