Blog

Aktuelt, Nyheter

VARSEL OM STENGING AV GAULDALSLØYPA

Påska er så sen i år at den kolliderer med flytting av rein. Det planlegges reinflytting inn i Gauldalsløypas områder 12. eller 13. april.  Reinen vil da oppholde seg i området noen dager, slik at vi finner det mest formålstjenlig å stenge løypa for sesongen fra det tidspunktet reinen kommer.

Forskrift om rekreasjonsløyper med snøscooter, Holtålen datert 14/6-2018 § 2 lyder:
«Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa».

 

Tydal sitt løypenett i samme område vil også bli stengt samtidig.  Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt.
Dette blir kunngjort når vi har det helt klart,  på både vår hjemmeside, Scooterklubbens hjemmeside og ved fysisk stenging.

 

Kjøring til og fra hytter/setre med dispensasjon kan gjennomføres som tidligere år. Husk å vise hensyn til dyrene.

 

Planlegg derfor ikke rekreasjonstur fra og med palmehelga. 

 

X