Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

Varsel om planoppstart – Håen hyttefelt

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 8, varsles det herved om at det er igangsatt reguleringsarbeid i Gauldalen, Holtålen kommune.

Planens navn:      Håen hyttefelt
Planform:             Detaljregulering
Tiltakshaver:        Håen hytteforening
Planlegger:          Sverre Shetelig

 

Bakgrunn.
Tiltakshaverne ønsker å regulere et eksisterende hytteområde på eiendommen GID 51/1 ved Håen i Ålen. Dette for å formalisere avkjørsler og p-plasser innenfor feltet.
Det planlegges ingen nye fritidseiendommer innenfor området.

 

Les mer her…

X