Blog

Aktuelt, Nyheter

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEIDET MED UTARBEIDING AV KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE – GAULDALSLØYPA

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEIDET MED UTARBEIDING AV KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE – GAULDALSLØYPA, HOLTÅLEN KOMMUNE.

(NY UTLEGGING)

 

Lovgrunnlag:

  • LOV – 1977-06-10-82-Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a
  • FOR – 1988-05-15-356-Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a

Begge med tilføyelser 19.06.2015.

 

Etablering av snøscooterløyper, kan ikke skje uten at grunneier tillater kjøring på sin grunn, dvs. kommunen kan ikke vedta snøscooterløyper uten at grunneier har gitt sitt samtykke. Forskriften fastsetter traseene og bestemmelser vedrørende bruken av disse. Det vises til FOR – 1988-05-15-356 – Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

  • Løypa fastsettes i eget kart
  • Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypa, herunder bl.a. om fart og kjøretider.

 

Frist for innspill/merknader til arbeidet settes til 14. september 2020.

Innspill sendes til: epost@holtalen.kommune.no eller som post til: Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

 

X