Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter

Trase for rekreasjonskjøring med snøscooter – Gauldalsløypa, Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Holtålen kommune vedtok den 27.02.2018 sak 23/18 å sende ut forslag til kommunal forskrift om snøscooterløype – Gauldalsløypa med tilhørende utredning, kart og kjøreregler jf. § 4 a i motorferdselforskriften på høring.

Forslaget er lagt ut på følgende steder:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
  • Kommunens hjemmeside: www.holtalen.kommune.no

Dokumenter i saken:

Uttalelse/merknader til forslaget sendes skriftlig innen 20.04.2018 til:
– Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen          eller
epost@holtalen.kommune.no

X