Blog

Aktuelt, Nyheter

Trafikksikkerhetsplan 2020-24 for Holtålen kommune. Utlegging til offentlig ettersyn

TS-plan forside off ettersyn

Formannskapet  behandlet  i møte 06.10.2020 sak 129/20. Følgende vedtak ble fattet:

Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn i tiden 06.10.2020 – 26.10.2020.

Planen kan sees på kommunens hjemmeside, Coop Haltdalen, Coop Ålen, og Holtålen folkebibliotek.

Evt. innspill sendes epost@holtalen.kommune.no innen 26. oktober 2020.

X