Blog

Torsdag 19. mars ble § 5 i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom mv. iverksatt, dog noe endret fra opprinnelig forslagSe lenke her.

Holtålen kommune har verken myndighet til, eller ambisjon om, å behandle søknader om dispensasjon fra forskriften.
Personer med fritidsbolig i andre kommuner enn bostedskommune bes forholde seg til forskriften og til ordlyden i denne.

Evt. søknader om dispensasjon vil ikke bli behandlet i Holtålen kommune.

X