Blog

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 var sykefraværet i Trøndelag 5,6 prosent. Fraværet holder seg stabilt sammenlignet med samme kvartal i 2016.

Mens sykefraværet holder seg stabilt i Trøndelag, er det en økning i landet for øvrig. Finnmark har det høyeste fraværet med 6,4 prosent, mens Oslo ligger nederst med 4,5 prosent. I det følgende omtaler vi sykefraværet for hvert av de gamle trøndelagsfylkene.

I Sør-Trøndelag lå fraværet på 5,4 prosent, en nedgang på 1,1 prosent. Nord-Trøndelag hadde et fravær på 6,2 prosent, en økning på 1,7 prosent. «Forskjellen mellom fylkene skyldes blant annet det forholdsvis lave sykefraværet i Trondheim. De største byene har gjerne lavere sykefravær på grunn av en relativt ung befolkning og mange med høyere utdanning», sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

Sykefravær og næring

Innen primærnæringene, varehandel samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk sykefraværet ned i begge fylker. Innen sistnevnte næring sank fraværet betydelig i Nord-Trøndelag. Innenfor hotell- og servering samt undervisning økte fraværet i begge trøndelagsfylkene.

Raskere og bedre oppfølging med digital sykemelding

Siden november i fjor har arbeidsgivere i Trøndelag hatt mulighet til å hente inn sykemeldinger direkte fra Altinn og inn i egne lønns- og personalsystem. «For å få en rask og god oppfølging av de sykemeldte må arbeidsgiver legge inn navn på nærmeste leder når sykemeldingen kommer inn i Altinn. Det gjør det enklere for veileder i NAV å planlegge og gjennomføre sykefraværsoppfølging av den enkelte. Vi gjør oppmerksom på at ansatte kan bruke digital sykemelding selv om bedriftens lønns- og personalsystem enda ikke er integrert mot NAV sin løsning», sier Wold Wigum.

Røros har det laveste sykefraværet

I Røros finner vi det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Snåsa og Tydal med 4,5 prosent. Sykefraværet i Holtålen var på 4,7 prosent mot 5,3 prosent i fjerde kvartal i 2016.

Det høyeste fraværet har Verran med 7,9 prosent, fulgt av Fosnes og Namdalseid med henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent. Sykefraværet sank mest i Bjugn fra 9 til 6,2 prosent. Kommunene Frosta, Roan og Osen hadde også en betydelig nedgang i sykefraværet med over 20 prosent nedgang. Størst økning finner vi i Agdenes. Her steg fraværet fra 3,7 til 5,6 prosent. Rennebu og Snåsa hadde også en kraftig økning i fraværet. I Trondheim ligger sykefraværet på 5 prosent, en liten nedgang fra samme kvartal i 2016. Steinkjer og Stjørdal ligger på henholdsvis 6,4 og 6,5 prosent. Begge kommuner har en liten økning i fraværet.

X
X