Blog

Aktuelt, Nyheter

Spørreundersøkelsen «Vil du vør med?»

Arbeidsgruppa for «Leve hele livet»-reformen i Holtålen kommune ønsker å takke alle innbyggere som svarte på spørreundersøkelsen «Vil du vør med» som vi gjennomførte i 2022

Vi fikk mange nyttige svar, og vi vil bruke resultatene av tilbakemeldingene i vår videre planlegging og utvikling av tjenestetilbudene.

Tre heldige ble trukket ut som vinnere av gavekort a’ kr 500:

  • Anny Aasen, gavekort Nordpå
  • Nanna Mylius, gavekort Kaffekråa
  • Peder Drøyvollsmo, gavekort Meltems

Gavekortene kan hentes ved serviceenheten på kommunehuset

X