Blog

Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2024 er satt til den 15. november 2023.

Da må søknaden være innsendt, og den må være komplett/i orden.
Holtålen kommune ønsker også å komme i kontakt med aktuelle søkere så snart som mulig.
Søknader som ikke tilfredsstiller kriteriene eller kommer for sent inn vil bli avvist og henvist til ny søknad i 2025.

Evt. spørsmål angående spillemidlene gjøres til Olve Morken.

X